Back to Top

Co dalej z BDO?

Pierwszego stycznia wystartowało BDO, czyli Baza Danych Odpadowych. Celem tego rozwiązania jest zapobieganie nieprawidłowościom powstającym w obszarze gospodarowania odpadami oraz zastąpienie papierowej ewidencji odpadów ewidencją w pełni elektroniczną.

BDO

Zmiana wywołała spore zamieszanie wśród przedsiębiorców, którzy w większości nie byli przygotowani do nowych obowiązków i obawiali się znacznych kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.
Zawirowanie na rynku gospodarki odpadami szybko zostało zauważone i w ekspresowym tempie powstał projekt ustawy, który miał ponownie zezwolić podmiotom na prowadzenie ewidencji papierowej.

Okres przejściowy

30 stycznia 2020 roku Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie został podpisany przez Prezydenta, ale nie oznacza to całkowitego powrotu do systemu sprzed kilku miesięcy. Przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania nr BDO dostali dodatkowe pół roku na uzyskanie numeru rejestrowego, zapoznanie się z systemem i możliwość prowadzenia ewidencji papierowej do dnia 30.06.2020 roku. Pomimo tej zmiany podmioty są zobowiązane niezwłocznie, ale nie później niż do 31.07.2020 roku wprowadzić do rejestru BDO wszystkie dane związane z gospodarką odpadów w 2020 roku.

Ponowne uchylenie ewidencji papierowej

Ważność papierowej ewidencji zostanie uchylona z dniem 30.06.2020 roku i od 01.07.2020 roku będzie ponownie obowiązywać rejestr BDO i ewidencja elektroniczna, a to oznacza dla podmiotów gospodarującymi odpadami:

  • obowiązek posiadania numeru rejestrowego przy przekazaniu, transportowaniu i przyjmowaniu odpadów;
  • obowiązek sporządzania karty przekazania odpadu w rejestrze BDO, dla każdego odpadu, który zostaje przekazany innemu podmiotowi do dalszego gospodarowania;
  • obowiązek sporządzania w systemie BDO zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • obowiązek sporządzania karty ewidencji odpadów w systemie BDO przez podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów;
  • w przypadku awarii systemu rejestru BDO, podmiot może wykorzystać ewidencję papierową, ale dane zawarte w tej karcie należy uzupełnić niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż do 30 dni po naprawie systemu.

Warto wspomnieć, że od pierwszego stycznia 2020 roku możliwość uzyskania numeru rejestrowego jest możliwa tylko poprzez platformę BDO.
Pomagamy i doradzamy naszym Klientom!

W związku z tym, że system jest nowy, staramy się dołożyć wszelkich starań i pomagamy naszym Klientom. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą telefoniczną i mailową, a Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Metal-Plast, Sylwia Leszek dokłada wszelkich starań, aby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie odnośnie samego portalu oraz obecnej sytuacji.
Poniżej kilka najczęściej zadawanych pytań z problemami odnośnie platformy BDO i odpowiedzi Naszego Specjalisty ds. Ochrony Środowiska:

1. Nie mogę się zalogować / Mam problem z zalogowaniem się do rejestru BDO

  • Rejestr BDO jest obecnie kompatybilny z przeglądarką Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Obydwie przeglądarki można bezpłatnie pobrać na stronie producentów.
  • Budowa strony może być myląca na pierwszy rzut oka i jeśli próbujesz dostać się do systemu po raz pierwszy, musisz skorzystać z funkcji logowania przez login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO.
  • Żeby zarejestrować się w rejestrze BDO trzeba uwierzytelnić swoją tożsamość. Można to zrobić na kilka sposób np. uwierzytelnienie poprzez konto bankowe lub uwierzytelnienie poprzez e-dowód.

2. Nie mogę sporządzić karty przekazania odpadu.

  • W pierwszej kolejności należy przypisać konto podmiotu do swojego profilu zaufanego.
  • Po przypisaniu konta podmiotu do swojego profilu zaufanego trzeba wybrać podmiot oraz miejsce prowadzenia działalności z listy na dole strony.

Branża recyklingu i wytwórców odpadów w 2020 musi się dostosować do szeregu zmian. Pierwsze zamieszanie wywołane wprowadzeniem nowego systemu BDO mamy już częściowo za nami. Kolejne zmiany to dostosowanie się firm recyklingowych do nowych restrykcyjnych wymagań ppoż., zabezpieczenia roszczeń dla magazynowanych odpadów oraz monitoringu zakładów przetwórstwa odpadów. Wszystkie te zmiany są niewątpliwie potrzebne dla uszczelnienia całej branży recyklingu odpadów i pomimo znaczącego wzrostu kosztów przetworzenia wpłyną one korzystnie dla ochrony środowiska i redukcji emisji CO₂. Metal-Plast jako firma odpowiedzialna społecznie i mająca w swoim DNA ochronę środowiska i redukcję CO₂ wspólnie z producentami okien jest na te zmiany przygotowana.


Wstecz