Back to Top

68 osób wyróżnionych w trakcie spotkania integracyjnego i wspólna zabawa naprawdę do „BIAŁEGO RANA”

Jak co roku pracownicy Metal-Plast i NIDA Extrusion spotkali się by wspólnie spędzić czas, porozmawiać i przede wszystkim wspólnie się pobawić. W tym roku spotkanie integracyjnie odbyło się w Dziećmorowicach w Karczmie Góralskiej i swoją tematyka nawiązywało do bogatej tradycji zabaw góralskich.

68 osób wyróżnionych w trakcie spotkania integracyjnego i wspólna zabawa naprawdę do „BIAŁEGO RANA”

ZESPÓŁ – NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ 

Tradycją już jest, że co roku wyróżniani są pracownicy, którzy ze szczególnym zaangażowaniem i sumiennością realizują swoje obowiązki zawodowe. W tym roku wyróżnionych zostało 68 osób. To przede wszystkim dzięki ich zaangażowaniu i wiedzy Metal-Plast i NIDA Extrusion jest liderem rynku. Wyróżnionym osobom uroczyście zostały wręczone dyplomy oraz specjalne bony prezentowe. Docenione zostały osoby ze wszystkich wydziałów, w firmie jest duża świadomość tego, że każdy etap produkcji jest ważny.

JUBILEUSZ 20 LAT PRACY W FIRMIE METAL-PLAST

Jednym z bardziej doniosłych momentów spotkania był uroczyście obchodzony przez Panią Główna Księgową jubileusz 20 lat pracy w firmie Metal-Plast. Poza bezpośrednimi podziękowaniami od członków Zarządu, Jubilatka otrzymała  nagrodę w postaci bonu turystycznego – co też stało się już tradycją.

WSPÓLNA ZABAWA

Przez ponad 2 godz. uczestnikom spotkania towarzyszyła góralska muzyka i góralskie zabawy prowadzone przez Kapelę Góralską Zbójnicy. A później to już tylko taniec i zabawa przy muzyce DJ Tricka – parkiet do samego końca był zapełniony.

Dużą wartością kultury organizacyjnej firmy jest atmosfera wzajemna życzliwość i pomocy, jest to widoczne w trakcie spotkań integracyjnych, pracownicy chętnie wspólnie bawią się i chętnie biorą udział w konkursach i zabawach.


Wstecz